Bureau Breetveld is opgericht door Oscar Breetveld. Bureau Breetveld is gevestigd in Heemstede en Den Haag en staat sinds 1 januari 1984 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr 27.10.79.68.

Oscar Breetveld is zowel arbeids- & organisatiepsycholoog als psycholoog voor arbeid & gezondheid. En lid van het het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen waar ondermeer kwaliteitsbewaking, bijscholing/nascholing en het klachtrecht voor cliënten is geregeld.

Korte bedrijfsgeschiedenis:
De eerste activiteiten als arbeids- & organisatiepsycholoog zijn verricht als associate van de Holland Consulting Group vanaf 1 januari 1984. Vervolgens stichtte Oscar Breetveld eind 1987 het samenwerkingsverband Breetveld & Bakker Organisatie Adviseurs in Amsterdam.

In 1993 vond de verhuizing naar Den Haag plaats en in 1994 werd de BV Breetveld Organisatie Adviseurs / BBOA opgericht. De praktijkruimte in Den Haag ligt aan de Koningin Emmakade 107. In 2000 vestigde Oscar Breetveld zich met een tweede praktijkruimte in Heemstede aan de Thorbeckelaan 99.

Heden is Bureau Breetveld de handelsnaam waaronder Oscar Breetveld, psycholoog NIP® voor arbeid, gezondheid & organisatie opereert. De rechtsvorm is een besloten vennootschap: BV Breetveld Organisatie Adviseurs, afgekort BBOA, gevestigd te Heemstede.

Wij zijn dienstverlenend op de drie volgende gebieden, schematisch als volgt weergegeven:

I ondersteuning:

a coaching, re-integratie & therapie

b (werk-) geheugentraining & - coaching

c (arbeids-) conflicthantering & teamcoaching

 

II opleiding:

a   trainingen / practica / workshops

b Management Development & loopbaanontwikkeling

c competentie ontwikkeling & - training


III ontwikkeling

a beleidsverandering en -vernieuwing

b missie-, visie- & strategieworkshops

c organisatie-advies, onderzoek en cultuurverandering

Hierbij twaalf voorbeelden van gerealiseerde projecten van Breetveld

verzuimbegeleiding en re-integratie, bijv. bij burnout, depressie en spanningsproblematiek

Cogmed® training en begeleiding bij NAH, AD(H)D, geheugenproblemen en na een chemo

MBS MyBrainSolutions: brain fitness program for stressed employees, AD(H)D, fears & addiction

trajecten van acute interventie bij escalatie en (arbeids-) conflicthantering, incl. teamcoaching

 

training & coaching werknemers, onder andere bij alcoholproblematiek (driepartijencontract)

gesprekstechnieken voor verzuimgesprekken & (dis-) functioneringsgesprekken

training conflict- & agressiehantering voor professionals en management

effectief presenteren en trainingen persoonlijke presentatie & persoonlijke effectiviteit

 

ontwikkelen en invoeren integraal verzuimmanagement: eigen regiemodel & delegaatmodel

ontwikkeling en implementatie van resultaatverantwoordelijkheid en opstarten RVE’n

organisatie herstructureren en begeleiden in het kader van effectiviteit- of kwaliteitsverbetering

loopbaanontwikkeling en -begeleiding, activerende outplacement & arbeidsmarkttoetreding

U kunt ons telefonisch bereiken onder de nummers 023 529 87 70 of 070 3 250 250.

En natuurlijk kunt u ons ook mailen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250